Viktiga datum att hålla koll på

I och med att vi försöker se till att vi verkligen har en fullsatt hamn när kölistan är så lång har vi lagt några brytdatum. Läs även gärna igenom hamnreglementet.

1 maj – Fakturering av båtplats

15 maj – anmälan om man inte vill nyttja sin plats i år. Om platsen ställs till förfogande slipper man betala båtplatsens säsongsavgift 2022. Medlemsavgiften ska betalas i vanlig ordning.

1 juni – första tilldelning av tillgängliga platser

1 juli – Båt ska vara sjösatt på plats, i annat fall återtas platsen av föreningen till andrahandsuthyrning, utan att hamnavgiften återbetalas. OM du inte har möjlighet att sjösätta till datumet, kontakta styrelsen/hamnansvarige, gärna i god tid.

4 juli – andra tilldelningen av tillgängliga platser

15 november – hamnen stänger och ska vara tömd