Save the Date! Årsmöte 23 mars kl 19

Årsmötet kommer att äga rum 23 mars kl 19. Vi återkommer med agenda och dokumentation – bland annat kommer en mindre revidering av stadgarna upp för omröstning.