22 januari, 2019

Båtplatser

ÖFBH disponerar ca 500 båtplatser i Östersund och på Frösön. Platserna har varierande storlek, de bredaste rymmer båtar upp till 5 meters bredd.

För att hyra en båtplats måste man först vara medlem i ÖFBH, det ger en plats i vår kölista. För närvarande är det några års kö till en plats i hamnarna. Vill man byta sin båtplats måste man också ställa sig i kön.

Anmäl dig till kön via SBUs system BAS

För att underlätta adminstration av båtplatskön och andra ärenden kopplat till ditt medlemsskap har vi nu gjord det både säkrare och smidigare via BAS – Båtunionens Administrativa system.  Du får en personlig sida och kan logga in via BankID eller välja ett personligt inlogg när du kommer in första gången. Väl inne letar du upp fliken Köanmälan och väljer kö.      

Länk till BAS»

Tre tilldelningstillfällen

Vi har tre tilldelningstillfällen av båtplatser; i maj, juni och i början av juli. Alla på kölistan anmäla intresse för 1 till 3 platser. Platserna tilldelas till de som stått längst i kö och som har anmält intresse. En förutsättning är dock att platsens storlek motsvarar den båt som medlemmen har.

När man tilldelats en båtplats tecknar man båtplatsavtal med ÖFBH som också hanterar nyckelbrickor.

Avgifter

Medlemsskap i ÖFBH kostar 350 kr per år.

Depositionsavgiften för en båtplats är för närvarande 5000 kr som återfås vid uppsägning.

Båtplatsavgiften varierar mellan 800 och 2500 kronor per år beroende på storlek på båtplatsen.

Våra hamnar

De ca 500 båtplatserna fördelat på två hamnar.

Östersunds hamn

Hamnen ligger utanför centrala Östersund och har fyra bryggor med sammanlagt 156 båtplatser. Platsernas bredd varierar från 2 till 5,1 meter. Mellan hamnen och järnvägen finns parkeringsmöjligheter. Det finns el-uttag och vattenposter på bryggorna och en avloppsstation på arbetskajen. Här finns även en mastkran för segelbåtar.

Det är populärt att ha sin båt i Östersunds hamn så till dessa platser är det några års kö.

 

Frösö hamn

Hamnen ligger norr om Frösöbron utanför Norra Stransdvägen och har 10 bryggor och en pir med sammanlagt 360 båtplatser. Platsernas bredd varierar från 1,9 till 4,15 meter. I anslutning till hamnen finns flera parkeringsmöjligheter. Det finns el-uttag och vattenposter på bryggorna.

I Frösö båthamn är samtliga platser tillsatta och platstilldelning sker enligt ovan.