22 januari, 2019

Om oss

Vår Förening

ÖFBH har c:a 750 medlemmar som leds av en styrelse som tillsätts på årsmötet. Föreningens verksamhet och ledning regleras av våra stadgar som du hittar här.

Driften av hamnarna sköts av en driftansvarig för varje hamn.
Verksamheten i hamnarna regleras av vårt hamnreglemente som du hittar här.

Styrelse

Styrelsen består av ordförande, 6 ledamöter samt 2 suppleanter. Hamnansvariga är adjungerade till styrelsens möten.

Styrelsen har c:a 10 ordinarie möten varje år som protokollförs. Årsmöteshandlingar och Styrelsemötesprotokollen hittar du här.

Ledamöter

Ordförande: Nino Madsen
ninomadsen(a)gmail.com
0702-110383 (OBS vidarekopplad telefon, fungerar ej för SMS)

Sekreterare: Fredrik Mörtberg,  
fredrik.mortberg(a)abersten.com
0705-283375

Kassör: John Unosson
john(a)paab.nu  
0731-800874

Vice ordf: Krister Högqvist
krihog(a)me.com
070-9803439

Karl-Johan Winberg
kallewinberg(a)mail.com

Pär-Magnus Kikajon
pmk(a)kikajon.se
0730-261692

Lena Träskvik
lena(a)traskvik.se

 

Suppleanter:
Reidar Svärdby
reidars200(a)gmail.com

Bo Eklund
boklund72(a)gmail.com

 

Driftansvariga

Östersunds hamn

Vakant / ordf
ostersund(a)ofbh.se

Frösö hamn

Vakant / ordf
froso(a)ofbh.se