Viktiga hamndatum för säsongen 2023

Båthamnens utbyggnad vilar till nästa år efter att diskussionerna med Östersunds kommun inte löpt utan friktion. Vi tar därför sikte mot nästa säsongen 2024 när vi förhoppningsvis mer gynnsamma avtal finns på plats.

Fram till dess ser vi isen smälta och sommarens och båtliv hägrar för dem med plats i hamnen. Precis som förra året har vi satt upp ett antal datum att hålla reda på:

  • 1 majförsta tilldelningen
  • 15 maj – Senaste dag för anmälan om ej nyttjande av båtplats. Medlemsavgiften ska betalas i vanlig ordning.
  • 1 juni – Andra tilldelning båtplatser
  • 1 juli – Båtplatserna ianspråktagna
  • 4 juli – Tredje tilldelning av båtplatser
  • 15 november – hamnen stänger och ska vara tömd

Kölistor per 230418 hittar du här »