Uppgraderingar av hamnen

 

 

 

Sjön är välfylld och sjösättningarna har börjat så smått.
Nya bryggbommar på brygga fyra är på plats efter ett omfattande renoverings-/ombyggnadsarbete. Vi har börjat beta av underhållsskulden. I samband med islossningen uppstod skador mellan de olika betongkropparna och arbete för att få dem i skick har påbörjats.

Under sommaren är planen att hamnbygget ska komma igång i sin första etapp – för att sedan flytta ut den vågbrytande fyran och skapa hamnens yttre ram. Tempot i utbyggnaden bestäms bland annat av att vi kan visa att vi inte rör upp för mycket slam från botten.