Separat platskö för byten

Du kanske har observerat att du vill byta plats och står i båtplatskön inte längre står kvar på listan.
Oroas inte, vi har en separat kö för byten och dina möjligheter till en mer passande plats har snarare ökat eftersom byten inom respektive hamn är prioriterade. Vid byte mellan hamnarna handlar det precis som tidigare erbjudande i turordning, byte och särskilda skäl kan ge förtur men måste naturligtvis stämmas av med styrelsen via mail eller telefon.

Vi jobbar för att allt ska gå så smidigt som möjligt och hoppas att vi på det här viset kan fylla upp bägge hamnarna med ”aktiva” båtar. Andrahandsuthyrning, byten i hamnarna eller andra båtplatsärenden måste förstås gå genom styrelsen, överträdelser gör att du riskerar ditt kontrakt på platsen.