Nya flytelement på plats

Bara för att det är vinter innebär det inte att arbetet i hamnarna upphör. Inför säsongen har de flesta flytelementen på bryggorna 1,2 och 3 bytts ut. De nya elementen är större och har mer flytkraft samtidigt som de är snällare mot skrovsidorna. Några element kvarstår att byta eftersom de gamla elementen ligger helt under isen. Arbetet kommer att färdigställas så fort isen har lämnat hamnen.

Nya flytelement i Östersund båthamn. Foto: Nino Madsen.