Medborgarförslag rörande tankställe i Östersund

Ett medborgarförslag har inkommit till Östersunds kommun om önskan att få en tankstation för båtar, i eller i närheten av Östersund. Omröstningen är öppen för medborgare i Östersunds kommun och pågår fram till 15 april.
In och rösta om du vill motverka dunktankning och miljöfarligt bränslespill i Storsjön.

https://eservice.ostersund.se/forslag/show/11905