Angående brygga 4 och utdragen reparation

Med anledning av uppkommen fråga vill vi i styrelsen skriva några rader för att förklara och förhoppningsvis räta ut några frågetecken.
För att få en helhet måste vi skruva tillbaka tiden till 2017.

Vintern 2017 orsakade isen på storsjön en skada på brygga 4. 2017, alltså samma vinter som brygga 2 sjönk och vi i Öfbh genomgick en period av många byten i styrelsen. Vi vill också passa på att förtydliga att vid denna tiden var det högst oklart vem som ägde vad i hamnen och var gränsen mellan Öfbh’s åtaganden och kommunens ansvar går. Detta trots att flera av styrelsemedlemmarna suttit i styrelsen länge.

Olyckligtvis hamnade reparationen av brygga 4 i skuggan av problemet med brygga 2 som fick all fokus som styrelsen hade att ge plus lite till. Några försök gjordes både under 2017 och 2018 att få någon av firmorna i Östersund att komma till hamnen för att ge sitt utlåtande, offerera ett pris och för hoppningsvis åtgärda problemet, men det visade sig att ingen av de firmor som givit löfte infriade utan uteblev helt från engagemang.

Arbetet med brygga 2 fick ett relativt lyckligt slut då den åter såg dagsljus 30:e april 2019 och bryggan kunde åter sättas i bruk som tidigare år. De skador som däremot inte återhämtade sig lika bra var hålet i ekonomin som bryggbärgningen inneburit och den kraft problemet tagit från alla inblandade som gjort sitt bästa för att lösa problemet till största delen baserat på frivilligarbete. Under 2019 togs åter problemet med brygga 4 upp i fokus men samtidigt hade många frågor väckts om vem som egentligen ansvarar för bryggornas grundläggande funktion och vart gränsen för löpande underhåll går. Tråkigt nog blev aldrig brygga 4 reparerad under 2019 utan nu inför sommaren 2020 har detta tagits med i budgeten vilket presenterades på årsmötet och står som punkt 9 i årets budget.

Idag pågår en bra dialog med kommunen angående de frågor som delvis uppstod i samband med problemen 2017/2018. Det viktigaste frågorna rör arrendekontraktet som Öfbh har med kommunen och hur våra medlemmar skall kunna känna sig trygga både med hamnen och andra väsentligheter. Parallellt med detta diskuteras en utveckling av hamnen, något som många av våra medlemmar ser som positivt. Naturligtvis skall inte en utveckling av hamnen resultera i att den befintliga hamnen inte får det underhåll som krävs. Men att så inte är fallet förmedlades tydligt på årsmötet.

Sedan vill vi även tacka för att det kommer in både positiva och negativa åsikter angående kommande förändringar, det var vårt syfte med att göra ett utskick. Och vill även understryka att alla förändringar som planeras och diskuteras är vidareutvecklingar baserat på åsikter från våra medlemmar och vi gör vårt bästa för att, även de som saknar en båt, skall fatta tycke för Östersunds hamn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *