29 maj, 2021

Tilldelning 2 2021

Nedanstående platser finns tillgängliga 27 maj 2021. Du som står på kölistan kan anmäla ditt intresse för 1 till 3 platser. Platserna tilldelas dem som stått längst i kö och som har anmält intresse.

Maila info@ofbh.se snarast