22 januari, 2019

Båtplatser

ÖFBH disponerar över 500 båtplatser i Östersund och på Frösön. Platserna rymmer båtar upp till 5 meters bredd.

För att hyra en båtplats måste man först vara medlem i ÖFBH, det ger en plats i vår kölista. För närvarande är det några års kö till en plats i Östersund men i princip ingen kö alls till en båtplats på Frösön. Vill man byta sin båtplats måste man också ställa sig i kön.

Under vår och försommar publicerar vi löpande lediga platser på hemsidan, då kan alla på kölistan anmäla intresse för 1 till 3 platser. Platserna tilldelas till de som stått längst i kö och som har anmält intresse. En förutsättning är dock att platsens storlek motsvarar den båt som medlemmen har.

När man tilldelats en båtplats tecknar man båtplatsavtal med ÖFBH. Det gör man hos a2revision på Stortorget som också har hand om nyckeltaggarna till hamnen. För att få teckna avtal måste båten vara försökrad.

Avgifter

Medlemsskap i ÖFBH kostar 250 kr per år.

Depositionsavgiften för en båtplats är 5000 kr som återfås vid uppsägning.

Båtplatsavgiften varierar mellan 800 och 2000 kronor per år beroende på storlek på båtplatsen.

Våra hamnar

Östersunds hamn

Hamnen ligger utanför centrala Östersund och har fyra bryggor med sammanlagt 156 båtplatser. Platsernas bredd varierar från 2 till 5,1 meter. Mellan hamnen och järnvägen finns parkeringsmöjligheter. Det finns el-uttag och vattenposter på bryggorna och en avloppsstation på arbetskajen. Här finns även en mastkran för segelbåtar.

Det är populärt att ha sin båt i Östersunds hamn så till dessa platser är det några års kö.

Frösö hamn

Hamnen ligger norr om Frösöbron utanför Norra Stransdvägen och har 10 bryggor och en pir med sammanlagt 360 båtplatser. Platsernas bredd varierar från 1,9 till 4,15 meter. I anslutning till hamnen finns flera parkeringsmöjligheter. Det finns el-uttag och vattenposter på bryggorna.

I Frösö båthamn finns det oftast lediga platser att få omgående.