22 januari, 2019

Om oss

Vår Förening

ÖFBH har c:a 600 medlemmar som leds av en styrelse som tillsätts på årsmötet.
Föreningens verksamhet och ledning regleras av våra stadgar som du hittar här.

Driften av hamnarna sköts av en driftansvarig för varje hamn.
Verksamheten i hamnarna regleras av vårt hamnreglemente som du hittar här.

Styrelse

Styrelsen består av ordförande, 6 ledamöter samt 2 suppleanter. Hamnansvariga är adjungerade till styrelsens möten.

Styrelsen har c:a 10 ordinarie möten varje år som protokollförs. Årsmöteshandlingar och Styrelsemötesprotokollen hittar du här.

Ledamöter

Suppleanter

Per-Magnus Kikajon
pmk@kikajon.se
073-026169

Göran Andersson
goran.anderzzon@icloud.com
070-5630354

Driftansvariga

Östersunds hamn

VAKANT
ostersund@ofbh.se

Frösö hamn

Jimmie Axelsson
froso@ofbh.se
073-818 41 88