22 januari, 2019

Om oss

Vår Förening

ÖFBH har c:a 600 medlemmar som leds av en styrelse som tillsätts på årsmötet.
Föreningens verksamhet och ledning regleras av våra stadgar som du hittar här.

Driften av hamnarna sköts av en driftansvarig för varje hamn.
Verksamheten i hamnarna regleras av vårt hamnreglemente som du hittar här.

Styrelse

Styrelsen består av ordförande, 6 ledamöter samt 2 suppleanter. Hamnansvariga är adjungerade till styrelsens möten.

Styrelsen har c:a 10 ordinarie möten varje år som protokollförs. Årsmöteshandlingar och Styrelsemötesprotokollen hittar du här.

Ordförande

Nino Madsen
ordforande@ofbh.se
070-2110383

Nino

Kassör

Bosse Eklund
kassor@ofbh.se
070-5673791

Sekreterare

Karl Johan Winberg
karl-johan.winberg@jgy.se
070-6661377

Karl-Johan

Ledamöter

Pär Jonsson
perampere@gmail.com
073-4460274

Pär

Joakim Magnusson
joakim.magnusson5@gmail.com
070-696 64 41

Joakim

Reidar Svärdby
reidars200@gmail.com
070-6958754

Kjell Fastesson
team_arctic@hotmail.com
076-8372328

Suppleanter

Per-Magnus Kikajon
pmk@kikajon.se
073-026169

Göran Andersson
goran.anderzzon@icloud.com
070-5630354

Driftansvariga

Östersunds hamn

Göran Enderberg
ostersund@ofbh.se
070-573 99 69

Frösö hamn

Jimmie Axelsson
froso@ofbh.se
073-818 41 88