22 januari, 2019

Om oss

Vår Förening

ÖFBH har c:a 600 medlemmar som leds av en styrelse som tillsätts på årsmötet. Driften av hamnarna sköts av en driftansvarig för varje hamn.

Föreningens verksamhet och ledning regleras av våra stadgar som du hittar här.

Verksamheten i hamnarna regleras av vårt hamnreglemente som du hittar här.

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande,6 ledamöter samt 2 suppleanter. Hamnansvariga är adjungerade på styrelsens möten.

Styrelsen har c:a 6 ordinarie möten varje år som protokollförs. Årsmöteshandlingar och Styrelsemötesprotokollen hittar du här.

Ordförande

Nino Madsen
ordforande@ofbh.se
070-2110383

Nino

Kassör

Charlie Fredriksson
kassor@ofbh.se
070-211 91 90

Charlie

Sekreterare

Karl Johan Winberg
karl-johan.winberg@jgy.se
070-6661377

Karl-Johan

Ledamöter

Jens Sundqvist
jens.sundqvist@gmail.com
070-616 00 95

Jens

Jimmie Axelsson
froso@ofbh.se
073-818 41 88

Jimmie

Pär Jonsson
perampere@gmail.com
073-4460274

Pär

Joakim Magnusson
joakim.magnusson5@gmail.com
070-696 64 41

Joakim

Suppleanter

Reidar Svärdby
reidars200@gmail.com
070-6958754

Kjell Fastesson
team_arctic@hotmail.com
076-8372328

Driftansvarig Östersunds hamn

Göran Enderberg
ostersund@ofbh.se
070-573 99 69

Driftansvarig Frösö hamn

Jimmie Axelsson
froso@ofbh.se
073-818 41 88