Nyheter

Årsmöte 2019

ÖFBH kallar härmed sina medlemmar till Årsmöte 2019. Datum: 2019-03-21Tid: 18.30Plats: OSD (Folkets hus) Motioner skall vara styrelsen till handa senast den 28 februari. Inkommen motion från SSS Inkommen motion från Charlie Fredriksson Styrelsens yttrande över inkomna motioner Årsmöteshandlingar kommer att publiceras här innan mötet. Dagordning Årsmöte 2019 Årsredovisning 2018 Verksamhetsberättelse 2018 Verksamhetsplan 2019 Resultatbudget Läs mer om Årsmöte 2019[…]

Vem vill vara driftansvarig Östersunds hamn?

Göran lämnar oss för andra uppdrag och en ny driftansvarig behöver tillsättas. Är du en händig och driven person som vill fylla en viktig roll för föreningen? Driftansvarig ansvarar för den normala driften och underhållet av hamnen. I detta arbete ingår bl.a. att förbereda hamnen inför säsongen, anlita entrepenörer vid större reparationer, åtgärda mindra fel & skador Läs mer om Vem vill vara driftansvarig Östersunds hamn?[…]

Skadorna på brygga 4 i Östersunds hamn

Under våren 2017 så släppte Storsjöns is från land och vinden drev den mot våra bryggor med följden att brygga 4 bröts sönder i landfäste och några skarvar. Svårigheten har varit att hitta någon entrepenör som är villig att åta sig reparationerna, ett flertal har tillfrågats. Landfästet har iallafall reparerats och vi hade som mål att Läs mer om Skadorna på brygga 4 i Östersunds hamn[…]